Råvarer

Blåhvilling

Vitamin b12 mad, kilde til vitamin b12, sådan får du nok vitamin b12

Vitamin B12

Hvad er vitamin B12 og hvorfor er det vigtigt for mange funktioner i kroppen?  Vitamin B12, B12-vitamin og Vit b er de mest brugte betegnelser for en gruppe kemiske stoffer, som i fagsprog går under navnet cobalaminer. Vitaminet er livsnødvendigt og uundværligt i forhold til at danne nye røde bl...
Blåhvilling

Blåhvilling

Blåhvillingen er en torskefisk, der lever pelagisk i Nordatlanten i store stimer. Stimerne opholder sig i dybet, helt ned til 6-800 meter om dagen og går op i 200 meters dybde om natten.

Seneste artikel