Råvarer

Vitamin B12

Vitamin b12 mad, kilde til vitamin b12, sådan får du nok vitamin b12

Vitamin B12

Hvad er vitamin B12 og hvorfor er det vigtigt for mange funktioner i kroppen?  Vitamin B12, B12-vitamin og Vit b er de mest brugte betegnelser for en gruppe kemiske stoffer, som i fagsprog går under navnet cobalaminer. Vitaminet er livsnødvendigt og uundværligt i forhold til at danne nye røde bl...
Billede af blæretang. Blæretang er en brunalge, som har mange sygdomsfremmende egenskaber. Tang er antiinflammatorisk og immunmodulerende.

Hvad er tang og hvad er tang godt for?

Tang eller makroalger er fællesbetegnelser for de planter og havalger der vokser i havet. De mest velkendte arter er blæretang, sukkertang, søl eller søsalat. Blæretang er den vi kender bedst i Danmark, fra strandende og langs kysterne.  Hvad er tang godt for? Tang er rig på vitaminer og minera...
Blåhvilling

Blåhvilling

Blåhvillingen er en torskefisk, der lever pelagisk i Nordatlanten i store stimer. Stimerne opholder sig i dybet, helt ned til 6-800 meter om dagen og går op i 200 meters dybde om natten.

Seneste artikel