Fucoidan

Fucoidan er en unik polysakkarid, der tilsyneladende har mange egenskaber. Fucoidan eller fucoidaner er komplekse polysakkarider, som varierer i størrelse, form og antal af sulfat (-SO4) -grupper. Fucoidan består af fucosemolekyler, der kan danne lange og forgrenede 3-dimensionelle molekyler.

Fucoidaner findes i brunalger, bl.a kan blæretang indeholde op til 25% fucoidan afhængigt af blæretangstype, lokalitet og årstid. Det er også vigtigt at udtrække fucoidanet på den rigtige måde, så dette kan gøres mere bio-tilgængeligt for kroppen, men også på en måde så fucoidanen ikke ødelægges under ekstraktionen. Traditionelt er fucoidan ekstraheret ved brug af kemiske stoffer som syrer og baser, men disse nedbryder også fucoidanen, så det mister mange af dets egenskaber.

AUKI benytter sig af skånsomme metoder til at få fucoidanen biotilgængeligt, ved at bevare de naturlige fucoidanformer uden at ødelægge sulfatbindinger og de komplekse kædestørrelser og forgreninger. Desuden benytter AUKI sig af tre typer brunalger; blæretang, palmetang og fingertang, for at få den største diversitet af fucoidan-formerne.

Fucoidan er i ren tørret form, et vandopløseligt hvidt til brun-farvet pulver, selve fucoidanmolekylet er negativt ladet og er et biologisk aktivt polysakkarid fra især brunalger(tang-art).

Såkaldte fucoidaner er sulfaterede polysakkarider med stor variation fra få til mange sidekæder og sulfat-grupper (-SO4 grupper i molekylet). Gennemsnitlig molekylvægt er 1000 kiloDaltons (kDa), det er altså store molekyler.

Fucoidan-strukturer fra de mange forskellige brunalgetyper varierer meget i udseende og størrelse/molekylevægt (fra ca. 500-1500 kDa), variationenerne er fra liniære strukturer i kæde bestående af alternerende 3- og 4-sammenbundne alfa-L (liniære) fucopyranose enheder til store forgrenede molekyler med sidekæder, der kan forme 3D-strukturer. Nogle sidekæder består af enkle samt multiple enheder af fucosyler (Fucose-molekyler bundet sammen med glycosid-bindinger). Disse sidekæder er bundet til C-2 placeringer på fucose-6-kulstof-ringen i kædestrukturen, andre sidekæder består af trifucosider, beta-xylaner samt andre sukkerenheder. Forgreningerne/sidekæderne sidder typisk for hvert femte fucosering i fucoidan-kæden.

I gennemsnit er desuden hver 3.-5.  fucosering i kæden mono-sulfateret, dvs. med en sulfatgruppe, men di-sulfatgrupper og ikke-sulfaterede fucoseringe er også almindelige afhængig af brunalgetype. Alle disse forskellige fucoidanmolekyler kaldes fucoidaner og har den centrale kædestruktur til fælles.

Fucoidaner kan spises, drikkes eller indtages som et blæretangsekstrakt, i pulverform eller mest effektiv som en kombination af begge - afhængigt af ønsket effekt. Pga. diversiteten af fucoidanerne anbefaler vi desuden et indtag af fucoidaner fra flere kilder af brunalger.

Fucoidaner findes i brunalger (tang) og i "sø-pølser" ( et hvirvelløst marint bunddyr), men tang-fucoidanerne er større og mere komplekse end fucoidanerne fra sø-pølserne, som er mindre og liniære i fucoidan-strukturerne og derved er de mindre biologisk aktive og funktionelle end tang-fucoidanerne.