This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Blæretang

Blæretang

Blæretang er en brunalge. Brunalger er såkaldte makroalger, der især vokser i vores kølige have mod nord i Atlanterhavet og i sydlige havområder. Brunalger vokser i havet fra tidevandzonen til havdybder på ned til 50 meter afhængigt af lysforhold og bundforhold. 
Blæretang er en brunalge. Brunalger er såkaldte makroalger, der især vokser i vores kølige have mod nord i Atlanterhavet og i sydlige havområder. Brunalger vokser i havet fra tidevandzonen til havdybder på ned til 50 meter afhængigt af lysforhold og bundforhold.