Fucoidan

Fucoidan eller fucoidaner er sulfaterede polysakkarider, som varierer i størrelse, form og antal af sulfat (-SO4) -grupper. Fucoidan består af fucosemolekyler, der kan danne lange og forgrenede 3-dimensionelle molekyler.

Fucoidaner findes i brunalger, bl.a kan blæretang indeholde op til 25% fucoidan afhængigt af blæretangstype, lokalitet og årstid. Det er også vigtigt at udtrække fucoidanet på den rigtige måde, så dette kan gøres mere bio-tilgængeligt for kroppen, men også på en måde så fucoidanen ikke ødelægges under ekstraktionen.

AUKI benytter sig af flere typer brunalger; blæretang (fucus vesiculosus), palmetang (Laminaria hyperborea), fingertang (Laminaria digitata) og Laminaria japonica, for at få den største diversitet af fucoidan-formerne.

Fucoidan er i ren tørret form, et hvidt til brun-farvet pulver, selve fucoidanmolekylet er negativt ladet og er et biologisk aktivt polysakkarid fra brunalger.

Såkaldte fucoidaner er sulfaterede polysakkarider med stor variation fra få til mange sidekæder og sulfat-grupper (-SO4 grupper i molekylet). Gennemsnitlig molekylevægt er 1000 kiloDaltons (kDa), det er altså store molekyler.

Fucoidan-strukturer fra de mange forskellige brunalgetyper varierer meget i udseende og størrelse/molekylevægt (fra ca. 500-1500 kDa), variationenerne er fra liniære strukturer i kæde bestående af alternerende 3- og 4-sammenbundne alfa-L (liniære) fucopyranose enheder til store forgrenede molekyler med sidekæder, der kan forme 3D-strukturer. Nogle sidekæder består af enkle samt multiple enheder af fucosyler (Fucose-molekyler bundet sammen med glycosid-bindinger). Disse sidekæder er bundet til C-2 placeringer på fucose-6-kulstof-ringen i kædestrukturen, andre sidekæder består af trifucosider, beta-xylaner samt andre sukkerenheder. Forgreningerne/sidekæderne sidder typisk for hvert femte fucosering i fucoidan-kæden.

Fucoidaner kan spises, drikkes eller indtages som et blæretangsekstrakt, i pulverform. Pga. diversiteten af fucoidanerne anbefaler vi et indtag af fucoidaner fra flere kilder af brunalger.

Latest Articles