This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Fucoidan

Fucoidan

Hvad er fucoidan?

Fucoidan er et bioaktivt stof, et polysaccharid, som findes i brunalger. Der er målt helt op til 25% fucoidan i blæretang afhængigt af blæretangstype, lokalitet og årstid. Særligt vores nordiske og danske arter som buletang, blæretang og savtang er rige på stoffet fucoidan. 

Hvad er fucoidan?

Fucoidan er et bioaktivt stof, et polysaccharid, som findes i brunalger. Der er målt helt op til 25% fucoidan i blæretang afhængigt af blæretangstype, lokalitet og årstid. Særligt vores nordiske og danske arter som buletang, blæretang og savtang er rige på stoffet fucoidan.

Fucoidan eller fucoidaner er sulfaterede polysakkarider, som varierer i størrelse, form og antal af sulfat (-SO4) -grupper. De består af fucosemolekyler, der kan danne lange og forgrenede 3-dimensionelle molekyler.

Det er vigtigt at man udtrækker fucoidanet på den rigtige måde, for at gøre dey så bio-tilgængeligt som muligt for kroppen, men også på en måde så fucoidanen ikke ødelægges under ekstraktionen.

AUKI benytter sig af flere typer brunalger; blæretang (fucus vesiculosus), palmetang (Laminaria hyperborea), fingertang (Laminaria digitata) og Laminaria japonica, for at få den største diversitet af fucoidan-formerne.

Fucoidan er i ren tørret form, et hvidt til brun-farvet pulver, selve fucoidanmolekylet er negativt ladet og er et biologisk aktivt polysakkarid fra brunalger.

Fucoidaner kan spises, drikkes eller indtages som et blæretangsekstrakt, i pulverform. Pga. diversiteten af fucoidanerne anbefaler vi et indtag af fucoidaner fra flere kilder af brunalger.

Avanceret viden om fucoidan

Fucoidan-strukturer fra de mange forskellige brunalgetyper varierer meget i udseende og størrelse/molekylevægt (fra ca. 500-1500 kDa), variationenerne er fra liniære strukturer i kæde bestående af alternerende 3- og 4-sammenbundne alfa-L (liniære) fucopyranose enheder til store forgrenede molekyler med sidekæder, der kan forme 3D-strukturer. Nogle sidekæder består af enkle samt multiple enheder af fucosyler (Fucose-molekyler bundet sammen med glycosid-bindinger). Disse sidekæder er bundet til C-2 placeringer på fucose-6-kulstof-ringen i kædestrukturen, andre sidekæder består af trifucosider, beta-xylaner samt andre sukkerenheder. Forgreningerne/sidekæderne sidder typisk for hvert femte fucosering i fucoidan-kæden.