This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Tang er bæredygtigt og 100% klimavenlig

Tangen laver fotosyntese, som betyder at de alle sammen producerer energi fra solens stråler og bygger masse ud fra CO2, kvælstof, fosfor og danner lipider, kulhydrater, polysakkarider og proteiner ud fra disse.

Næringsstofferne får de fra det omgivende vand, og for AUKI´s håndhøstede tangs vedkommende repræsenterer tangen dermed både lokalmiljøet og havstrømmene fra Atlanterhavet.

Der opnås den bedste bæredygtighed ved at høste såkaldt bæredygtigt, som betyder at de enkelte tangarter høstes på en måde, så tangen får optimale betingelser for yderligere vækst efter høstningen af tangen. Det er forskelligt fra tangart til tangart hvordan den optimale indhøstningsmetode skal udføres. Desuden skal der findes optimale metoder/processer for at udnytte tangens ingredienser maximalt, således at tangen udnyttes maximalt og mest fornuftigt. Det er her at blandinger/mix af de forskellige tangarter giver store fordele.

Tang nedbrydes hurtigt i havet af fisk, bunddyr og ikke mindst af bundsedimentet, herefter er tangingredienserne basis for alt liv i havet.
Alle marine organismer indeholder ingredienser fra tang.

"Det skønnes at tang producerer 90% af alt ilt på kloden og er samlet set grundlaget for alt liv i havet og på kloden"

Derfor skal tangen ikke overbeskattes/overfiskes, men den skal udnyttes bæredygtigt og dermed kan vi få forøget tangforekomsterne generelt.

Naturen på landjorden er presset de fleste steder på jorden, men kan vi redde havmiljøet, så har vi en mulighed for at redde naturen på landjorden, ved at udnytte de marine fødekilder optimalt og dermed beskytte naturen på land.

Det skal ske klogt og bæredygtigt, og med al mulig hensyn til havets store og uvurderlige ressourcer.