This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Brunalger

Brunalger er såkaldte makroalger, der især vokser i vore kølige have mod nord i Atlanterhavet og i sydlige havområder. Brunalger vokser i havet fra tidevandzonen til havdybder på ned til 50 meter afhængigt af lysforhold og bundforhold. Brunalger er ikke i familie med hverken rød- eller grønalger. Brunalger har et højt indhold af polysakkarider og cellesalte inkl. jod, magnesium, zink, molybden, chrom, kalium, natrium og kalcium mm.

Brunalger, Blæretang, Seaweed, Fucoidan